Witaj na stronie bezpłatnego testu IQ!


Sprawdzenie swojego ilorazu inteligencji to często świetna zabawa, zwłaszcza kiedy porównujemy się ze znajomymi. Rozwiązanie testu na inteligencję trwa zazwyczaj około pół godziny. Testy na inteligencję zostały tak skonstruowane, żeby przeciętny wynik w badanej grupie wynosił 100. Iloraz inteligencji poniżej stu oznacza inteligencję poniżej przeciętnej, a IQ mniejsze niż 75 dotyczy osób opóźnionych umysłowo. Za to poziom IQ mieszczący się w granicach od 101 do 115 to inteligencja mieszcząca się w normie, chociaż nieco powyżej przeciętnej. Wyniki powyżej 116 osiągają osoby o ponadprzeciętnej inteligencji, a powyżej 130 ludzie o wybitnych zdolnościach. IQ wyższe niż 145 posiada jedynie 2% ludzkości i jedynie te osoby mogą zostać członkami Mensy. Często w gazetach podawane są wyniki IQ znanych ludzi, z czego wynika, że wysoki iloraz inteligencji pomaga osiągnąć sukces w życiu. Jeśli chcemy poznać swój iloraz inteligencji, warto rozwiązać darmowy test IQ dostępny na tej stronie.